Denise Mångsén

Denise Mångsén är konstpedagog på Bildmuseet. Hon arbetar med att planera och genomföra pedagogisk verksamhet, som visningar, workshoppar, skolprogram och olika typer av aktiviteter i bildverkstaden.

Kontakta gärna Denise för frågor om visningar, skolprogram och konstpedagogiska samarbetsprojekt, men observera att bokning av visningar och bildverkstad görs via vårt webbformulär.

E-post: denise.mangsen@bildmuseet.umu.se
Tel: 072-5039808