Anders Jansson

Anders Jansson är museiintendent vid Bildmuseet. Han arbetar med att sammanställa, planera och producera utställningar, göra research för kommande utställningar och delta i planeringen av programverksamhet.

Kontakta Anders när det gäller frågor om innehållet i aktuella utställningar.

E-post: anders.jansson@umu.se
Tel: 090-786 91 10, 072-083 66 16